På svenska In English
Priser i: 

Köpvillkor

1. Köp
Vid beställning träffas avtal om köp först när AKS Solutions bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. En orderbekräftelse genereras automatiskt. Om leveranstid ändras i beställningen kommer kunden att meddelas om detta snarast möjligt. AKS Solutions har ägande och återtaganderätt till samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har erlagts från kund.

2. Pris
I priserna ingår moms med 25%. Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som AKS Solutions inte råder över. Till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Inga expeditionskostnader tillkommer.

 

3. Frakt
En fraktkostnad tillkommer på priset.

Postförsändelse: Max 129 SEK, priset för leverans är beroende av vikt och storlek på försändelsen.

Postförskott: Max 65 SEK

Skrymmande: Max 40 SEK

Utrikes: Max 249 SEK

4. Betalningsvillkor

4.1 Postförskott
Avgiften för att betala mot postförskott är 65 SEK. Härtill tillkommer fraktkostnad. Du betalar när du hämtar ut paketet på ditt postutlämningsställe. För paket som inte löses ut förbehåller sig AKS Solutions rätten att debitera kunden kostnaderna för returfrakt och en hanteringskostnad på 100 SEK.

4.2 Kortbetalning
Betala med VISA eller MasterCard.

5. Leveranser

Du kan vara säker på att vi alltid informerar dig löpande om den beräknade leveransen för just din vara. Om du vill att en vara skall nå dig extra fort, måste du kontakta Premium Hästcenter, så att vi, om möjligt, kan prioritera din order. Vi skickar alla varor under 1kg med posten skicka lätt. Alla varor över 1kg sänder vi i regel med DHL.

6. Leveransförseningar
Ibland uppstår leveransförseningar utom vår kontroll. Det kan t.ex. ske då en leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser mot oss. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit. Du kan lita på att vi alltid meddelar dig om leveranser drar ut på tiden.

7. Transportrisken
Tillsammans med våra fraktpartners står vi för transportrisken dvs. risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till dig. Du och transportföretaget står för risken vid eventuell retur till oss.

8. Skadat gods
När du tar emot din vara är det viktigt att du omedelbart besiktigar paketet. Skulle emballaget och innehållet vara skadat så meddelar du detta till ditt postcenter eller direkt till transportören. Spara alltid den bekräftelse du får på att ditt gods är skadat. Vi är tacksamma om du meddelar oss snarast om det inträffar, gärna inom en vecka. Kontaktinformation finner du under länken Kontakt.

9. Ångerrätt
Enligt Distansavtalslagen har du som kund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan och utan speciell anledning förutsatt att varan är i nyskick och att eventuell förpackning inte är förstörd. Vid utnyttjande av Ångerrätt betalar kunden för frakten. Ångerrätt gäller inte då varor inte kan återlämnas i omonterat, obrukat och oskadat skick. Ångerrätten gäller inte heller ID-brickor, eftersom dessa ingraveras och således inte kan säljas vidare till någon annan.  Om du får hem en vara som är felaktig eller felexpedierad, betalar vi givetvis returfrakten. Kontakta oss så kommer vi överens om hur ersättning för returen ska betalas till dig.

10. Reklamationer
Om du vill reklamera en skadad eller felaktig produkt skall du kontakta oss via e-post eller telefon inom en vecka. Vi har telefontid mellan 09:00 - 17:00, Måndag till Fredag. Spara alltid emballage, originalkartong och betalningsbekräftelsen. Om du ska skicka tillbaka en skadad vara till oss gör du det enklast i det emballage och förpackning som den skickades ut i. AKS Solutions följer konsumentköplagen vilket innebär 36 månaders reklamationsrätt. Reklamationsrätten täcker endast ursprungliga fel, dvs fel som fanns i varan vid leverans.  Vanligt slitage ersätts ej. Reklamation enligt konsumentköplagen innebär att AKS Solutions har rätt att avhjälpa felet, alternativt byta ut varan. 

11. Återbetalningar
Återbetalningar sker till ditt bankkonto eller det sätt som kunden föreslår. Återbetalningen sker inom 14 arbetsdagar från att vi har mottagit och godkänt din retur.

12. Reservationer
Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur nedan.

Force Majeur
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal. Nedan följer länkar till Konsumentverket och ARN där du kan läsa mer detaljerat om Konsumentköplagen och Distansavtalslagen mm. Vid en eventuell tvist följer vi alltid ARN:s rekommendationer.

http://www.konsumentverket.se/
http://www.arn.se/