På svenska In English
Priser i: 

Tips Från SmartCat (Pejlare M600)

 • Enkel uppstart steg för steg:
 1. Sätt i batteriet i mottagaren och i både sändarna och mottagaren. (Titta gärna på våra youtubefilmer; Googla på SmartCat PetFinder M600 Battery fitting, så kommer du direkt till vår youtubekanal)
 2. När batteriet är isatt och du stängt locket på sändarna så blinkar de i rött. Efter 15 sek piper den till och slocknar. Det är bra om du hinner sätta igång mottagaren innan dessa 15 sekunder har gått.
 3. Försäkra dig nu om att sändare och mottagare ligger ca 30-40cm ifrån varandra. Tryck på ON på mottagaren. (Du hittar ON/OFF knappen på vänster sida om mottagaren.)
 4. Mottagaren börjar direkt att söka efter den vita sändaren. När den hittat sändaren så börjar den pipa och riktingslampan lyser grönt. Du kan nu stänga av mottagaren.
 5. Sätt nu i batteriet i den svarta sändaren. Därefter sätter du på mottagaren igen, som då direkt kommer att söka efter den vita sändaren. Den svarta sändaren tillhör knapp nr 2, så tryck på knapp nr 2 för att starta sökningen efter den svarta sändaren.
 6. När mottagaren får kontakt med den svarta sändaren, så kommer mottagarens riktningslampa att skifta färg till grönt, och den kommer även att pipa. (Lampan som du hittar ovanför varje knapp har bara färgen röd när den lyser/blinkar).
 7. Du kan nu stänga av din mottagare igen. (Sök funktionen går endast att avsluta genom att stänga av mottagaren helt).
 8. Placera nu den ena sändaren utomhus, på en stationär plats, och promenera ca 20-30 meter bort med mottagaren.
 9. Sätt nu på mottagaren. Den kommer då direkt att söka efter den vita sändaren, och när den får kontakt med sändaren så lyser den grönt och börjar pipa.
 10. Gå nu tillbaka till den vita sändaren och du kommer att höra att pipljudet / sök-tonen blir snabbare och snabbare. Max-rytmen i pipet har du när du är ca 10-15 meter ifrån sändaren.
 11. När du är klar med sökandet, stäng då av mottagaren, eller, så kan du trycka och hålla inne sök-knappen, för att göra mottagaren ljudlös och istället aktivera sändaren så att den börjar pipa. Genom att aktivera pip-ljudet i sändaren, kan du alltså söka de sista metrarna genom att lyssna på sändarens pip istället för mottagarens!
 12. Gör nu samma procedur för den andra, svarta sändaren. Du måste trycka på knapp nr 2 för att mottagaren skall söka efter sändare nr 2.
 13. Lägg sändarna i medföljande sillikonficka och trä på sillikonfickan på ditt husdjurs halsband. Om halsbandet är för brett för sillikonfickans öppningar, vänligen använd medföljande kardborrband, för att enkelt kunna fästa sändare och sillikonficka på kardborddbandet, som du sedan sätter på det breda halsbandet.
 14. Nu skall du kalibrera din utrustning. Läs i användarmanualen om hur du kalibrerar. Och titta på youtubefilmerna om kalibrering om du önskar. Googla på SmartCat PetFinder M600 Calibration, så kommer du direkt till vår youtubekanal)
 15. Enligt användarmanual & youtubefilm, kalibrerar du genom att, placera sändaren utomhus på en stationär plats, promenera 10 meter bort, och därefter sätter du på mottagaren. Under sök, gör du en 360° cirkel från höger till vänster, sedan vänster till höger & höger till vänster igen. Alltså 3 cirklar. Och därefter promenerar du mot sändaren. Men du kan fortsätta göra ett par långsamma cirklar till, om du tycker att det behövs, varannan höger, varannan vänster. Det kan ibland förfina sökningen ytterligare.
 16. När du är klar med kalibreringen så är utrustningen klar att använda! Du måste kalibrera din utrustning en första gång innan användning, men sedan kan du, under sök, kalibrera/skanna av ditt område hur många ggr du vill för att utvärdera åt vilket håll du skall gå.
 • Om du har stängt av din mottagare, behöver du bara sätta på den för att den skall börja söka efter den vita sändaren. Vill du söka efter en annan sändare, tex den svarta, så trycker du på knapp nr 2 för att starta sökningen av sändare 2.
 • Tycker du att sändaren piper för högt? Då är det bara att sätta en liten tejpbit över den lilla högtalaren, och sedan sillikonfickan över, så blir ljudet betydligt lägre.
 • När du söker med din Pejlare M600, och om mottagaren inte får kontakt med sändaren (för att sändaren tex är för långt bort), så kommer den att efter en stund sluta söka, den varnar genom att pipa till en gång (2 korta pip), och sedan slocknar den röda söklampan för den sändare du sökt efter. Då får du trycka på sök-knappen på nytt för att förnya sök. Du ser att mottagaren söker genom att den röda sök-lampan ovanför knappen blinkar fort.
  • När du söker, och om sändaren är inom räckhåll för mottagaren igen, så kommer mottagarens riktnings-lampa att lysa grönt, samt ge en sök-ton inom 15 sekunder. Börja nu att gå i olika riktningar för att se när mottagarens sökton blir snabbare/ljusare. Gå i den riktning som det piper snabbast/ljusast. GÅ INTE i en cirkel på samma ställe, utan fortsätt att gå tills du får en starkare signal. Gå åt det håll som lampan lyser mest grönt och som pipet är ljusast/snabbast.
  • Sändaren har en liten rörelse sensor inuti sig. Vilket innebär att är sändaren helt stilla så går den ner i sleep mode, och om sändaren är i rörelse så väcks den upp. Om sändaren är i sleep mode kan det ta några sekunder för mottagaren att ”väcka upp” sändaren. Det går något fortare för mottagaren att få kontakt med en sändare som redan är ”vaken”. Sleep mode är till för att spara på batteriet.
  • SmartCat rekommenderar att du använder uppladdningsbara batterier till sändarna. Detta för att det är bra att ha en rutin och ladda batterierna en gång/vecka, och således kan du vara trygg med att din katt alltid har fulladdade batterier i sin sändare. Uppladdningsbara batterier är dessutom miljövänligt, de är starkare än vanliga batterier, och klarar kylan bättre. Du kan ladda batterierna 500 ggr innan de sakta avtar i styrka. Laddningstid är 2 tim, en röd lampa blinkar under laddning, och en annan grön lampa börjar lysa när de laddat klart.
  • Om sändare och mottagare är för nära varandra (inom 1,5m) kan signalen slås ut och mottagaren får då inte kontakt med sändaren. Det beror på att signalen är för stark. Prova att flytta sändaren lite längre bort och se om det fungerar igen.
  • Om du söker efter din sändare och du misstänker att du är ganska nära, men vet ändå inte var katten befinner sig; tryck och håll inne sök-knappen, för att söka i tyst läge och samtidigt aktivera sändaren så att den börjar pipa. Då kan du gå efter sändarens pip de där sista metrarna.
  • Mottagaren kan inte få kontakt med sändaren om sändaren tex är omsluten av en hand. Då bryts kontakten helt. Det behövs alltså lite luft mellan sändaren och omgivningen.

Tips från SmartCat S600

 • Enkel uppstart steg för steg:
  1. Se till att sändare och mottagare är ungefär 30-40cm ifrån varandra.
  2. Sätt först i batteriet i mottagaren, se till att den fortfarande är avstängd. Du kan titta på youtubefilm om hur man sätter i batterierna i utrustningen. Googla på S300 så hittar du youtubefilmen.
  3. Sätt därefter i batteriet i sändaren.
  4. Sätt på mottagaren, som då börjar pipa och blinka i grönt. Stäng av mottagaren.
  5. Placera nu sändaren utomhus på en stationär plats, och promenera ca 50 meter bort med mottagaren. Se till att du håller i mottagaren korrekt (se bild i användarmanualen).
  6. Sätt nu på mottagaren, (ON= knappen åt vänster, OFF = knappen åt höger). Den kommer då direkt att söka efter sändaren, med först ett rött fast sken, och därefter börjar den lysa i grönt och börjar att pipa när den fått kontakt med sändaren.
  7. Gå nu tillbaka till sändaren och du kommer att höra att pipljudet / sök-tonen blir snabbare och snabbare. Max-rytmen i pipet har du när du är ca 10-15 meter ifrån sändaren.
  8. När du är klar med sökandet, stäng då av mottagaren, eller, så kan du trycka och hålla inne sök-knappen, för att göra mottagaren ljudlös och istället aktivera sändaren så att den börjar pipa. Genom att aktivera pip-ljudet i sändaren, kan du alltså söka de sista metrarna genom att lyssna på sändarens pip istället för mottagarens!
  9. Lägg sändaren i medföljande sillikonficka (Fig 7 & 8 i anv.manualen) och trä på sillikonfickan på ditt husdjurs halsband. Om halsbandet är för brett för sillikonfickans öppningar, vänligen använd medföljande kardborrband, för att enkelt fästa sändare och sillikonficka på kardborddbandet, som du sedan sätter på halsbandet. (Fig 9)
  10. Nu skall du kalibrera din utrustning. Läs i användarmanualen om hur du kalibrerar. Och titta på youtubefilmerna om kalibrering om du önskar. Men kom ihåg att din mottagare och sändare fungerar lite annorlunda mot hur det visas i youtubefilmen som ju visar M600. Kontakta oss om du behöver hjälp.
  11. Enligt användarmanual & youtubefilm, kalibrerar du genom att göra en 360° cirkel från höger till vänster, sedan vänster till höger, & höger till vänster igen. Alltså 3 ggr. Men du kan fortsätta göra ett par långsamma cirklar till om du tycker att det behövs, varannan höger varannan vänster. Det kan ibland förfina sökningen ytterligare.
  12. När du är klar med kalibreringen så är utrustningen klar att använda!
  13. När du söker och om mottagaren inte får kontakt med sin sändare, så lyser mottagarens lampa först i ett fast rött sken (det betyder att den söker). Men efter 15 sekunder, om den ej fått kontakt med sändaren, så piper den till en gång och slocknar sedan. Dvs den har gått in i sleep mode. Om detta har skett, måste du förnya sök. Det gör du genom att helt enkelt skjuta ON/OFF-knappen åt höger (OFF), och därefter skjuta den åt vänster igen (ON/SÖK). Dvs förnya sök. Gör detta varje 20-30 sekunder/Eller varje gång mottagaren piper till sitt varningspip, samtidigt som du promenerar runt i området för att få upp signal.
  14. När sändaren är inom räckhåll för mottagaren igen, så kommer mottagarens lampa att skifta färg till grön, samt ge en sök-ton inom 15 sekunder. Fortsätt nu att gå i den riktning som pipet är starkast och snabbast. GÅ INTE i en cirkel på samma ställe, utan fortsätt att gå tills du får en starkare signal.
  15. Är du osäker på riktningen, fortsätt att gå samtidigt som du söker. Om pipet avtar så vet du att du måste byta riktning eller gå i motsatt riktning. Så kan du behöva göra ett par ggr tills du vet åt vilket håll du skall gå. Särskilt om katten är i rörelse.
 • Om du har stängt av din mottagare, behöver du bara sätta på den för att den skall börja söka.
 • Tycker du att sändaren piper för högt? Då är det bara att sätta en liten tejpbit över den lilla högtalaren, och sedan sillikonfickan över, så blir ljudet betydligt lägre.
 • OBS: det finns en ON/OFF knapp på sändaren – men denna är helt utan funktion, då vi tagit bort funktionen att stänga av sändaren. Detta för att förenkla användningen av sändaren, och för att det är viktigt att sändaren alltid är på. Man vet ju aldrig när katten smiter ut. Så knappen finns kvar, men funktionen är borttagen.
 • Om sändare/mottagare har dåligt batteri, kommer den pipa 2 pip/respektive 1 pip, varannan minut under sök. Då är det hög tid att byta batteri. Använder du uppladdningsbara batterier är rekommendationen att finna en rutin för att ladda en gång/vecka, även om batterierna håller längre.
 • SmartCat rekommenderar starkt att du använder uppladdningsbara batterier LIR2032. Dessa är betydligt starkare än vanliga CR2032, och de klarar kylan bättre. Dessutom är det miljövänligt och när du har en rutin för att ladda en gång i veckan, så vet du också att din katt alltid har full-laddade batterier i sin sändare (och mottagare) hela tiden.

Tips Från SmartCat (Pejlare M500)

 • Svensk användarmanual finns att ladda ner från nätet:
  • Smart-Cat rekommenderar starkt att du läser denna före aktivering av pejlutrustingen. Du hittar manualen genom att klicka på ”Läs mer” om pejlaren, därefter skrollar du ner till ”köp-knappen”. Under köpknappen hittar du texten: Enkel instruktionsmanual på svenska. Klicka på texten så laddas PDF:en ner till din dator.
 • Tycker du att kalibreringen är krånglig att förstå?
  • Titta på youtube film om hur man kalibrerar. Du hittar youtubefilmen genom att googla på Pejlare S300. Det finns ännu bara en film för kalibrering av S300, men principen är den samma för M500.
 • När du är klar med kalibreringen så är utrustningen klar att använda!
 • Du måste kalibrera din utrustning en första gång innan användning, men sedan kan du, under sök, kalibrera/skanna av ditt område hur många ggr du vill för att utvärdera åt vilket håll du skall gå.
 • Om du har stängt av din mottagare, behöver du bara sätta på den för att den skall försöka länka ihop med sin/a sändare. Dvs, om du har mottagaren på, och sändaren är inom räckhåll, så blinkar mottagare (och sändare) synkroniskt. Om sändaren försvinner utom räckhåll, så slutar mottagaren (och sändare) att blinka. När sändaren kommer tillbaka inom räckhåll igen, så börjar mottagaren att blinka. MEN: kom ihåg att om du har närhetsalarmet igång eller låter mottagaren vara på hela tiden, så drar detta mkt batteri på både sändare och mottagare, därför rekommenderar SmartCat att du har mottagaren avstängd hela tiden, (och sändaren är på hela tiden) och bara sätter på den när du faktiskt vill pejla rätt på din katt. Då sätter du på mottagaren och trycker på sök.
 • Tycker din katt inte om ljudet på sändare M500?
  • Du kan stänga av ljudet på både sändare M500 och mottagaren, och istället pejla genom att enbart titta på LED-lamporna på pejlaren/mottagaren. Så här gör den som är hörselskadad och det går precis lika bra. Annars, om du vill ha kvar ljudet på mottagaren och bara sänka ljudet på sändaren, så kan du sätta en liten tejp-bit över ”högtalaren” innan du trär på sillikonfickan, både tejpen och sillikonfickan dämpar ljudet.
 • Behöver du inte närhetsalarmet?
  • Se till att stänga av det! På M500 finns en funktion ”Disalarm”, så att man enkelt kan stänga av det, och därefter stänger man av mottagaren. SmartCat rekommenderar att du inte använder närhetsalarmet, då det drar onödigt batteri.
 • När du söker med din Pejlare M500, och om mottagaren inte får kontakt med sändaren (för att sändaren tex är för långt bort), så kommer den att efter en stund sluta söka, den varnar då genom att lysa lite rött och sedan slockna. Då är det dags att förnya sökningen.
 • Piper din sändare/mottagare ”konstigt” när du har närhetsalarmet igång/försöker länka sändare & mottagare? Det kan bero på följande orsaker:
  • Sändare och mottagare är för nära varandra (kan slå ut signalen – inom 1,5 meter)
  • Sändare eller mottagare ligger i en ficka/du har en hand runt hela sändare/mottagare
  • Sändaren råkar vara dold/ dvs signalen/kontakten har brutits.